OUDERCOMMISSIEKinderopvang Yippee heeft een oudercommissie waar wij erg blij mee zijn.

De oudercommissie heeft adviesrecht over elk voorgenomen besluit met betrekking tot:
* het bieden van verantwoorde kinderopvang;
* het pedagogisch beleid;
* voedingsaangelegenheden van algemene aard;
* het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
* de openingstijden;
* het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;
* de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten;
* wijziging van de prijs van kinderopvang.

Leden van de oudercommissie:
Voorzitter : Wietske Kuiper
Secretaris : Bij aanwijzing
Algemene leden : Hiske Louwes (Heeg), Melanie Altenburg (Heeg), Thea Beetsma (Sneek), Manouk Bruins (Sneek)

Het email adres van de oudercommissie: wakuiper@gmail.com

Wij zijn altijd op zoek naar versterking!

Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van kinderopvang Yippee en wil je graag betrokken worden bij de besluitvorming? Dan is dit je kans! Neem contact op met yippeeheeg@gmail.com en wij vertellen je meer over wat het lidmaatschap van de OC inhoudt!

Kids
Yippee
Locatie Heeg: KDV & BSO
Tollewei 201
8621 CX Heeg
0515-442223
Inschrijven KDV
Inschrijven BSO
Locatie Sneek: KDV
Keizermantel 443
8607 GK Sneek
0515-781113
Inschrijven KDV