Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Yippee Kinderopvang kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Yippee Kinderopvang, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Yippee Kinderopvang verstrekt. Yippee Kinderopvang kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Wanneer u opvang wenst
- Waar u opvang wenst
- Naam van uw kind
- BSN nummer van u en/of uw kind
- Geslacht kind
- Gegevens Huisarts
- Verzekerings nummer
- Allergieën
- Betaalinformatie zoals IBAN nummer en bank

WAAROM YIPPEE KINDEROPVANG GEGEVENS NODIG HEEFT

Yippee Kinderopvang verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Yippee Kinderopvang uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG YIPPEE KINDEROPVANG GEGEVENS BEWAART

Yippee Kinderopvang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Yippee Kinderopvang verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yippee-kinderopvang.nl. Yippee Kinderopvang zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Yippee Kinderopvang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Yippee Kinderopvang maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Yippee Kinderopvang verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Yippee Kinderopvang op via info@yippee-kinderopvang.nl. https://www.yippee-kinderopvang.nl is een website van Yippee Kinderopvang. Yippee Kinderopvang is als volgt te bereiken:

Postadres: Keizersmantel 443, 8607 GK Sneek
Vestigingsadres: Keizersmantel 443, 8607 GK Sneek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01117211
Telefoon: 0515 781113
E-mailadres: info@yippee-kinderopvang.nl

Kids
Yippee
Locatie Heeg: KDV & BSO
Tollewei 201
8621 CX Heeg
0515-442223
Inschrijven KDV
Inschrijven BSO
Locatie Sneek: KDV
Keizermantel 443
8607 GK Sneek
0515-781113
Inschrijven KDV