Wie zijn wij

Kinderopvang Yippee is gevestigd in Sneek en Heeg.
Wij bieden opvang aan kinderen van 0 - 12 jaar.
Op de locatie in Sneek hebben we 1 KDV groep van de leeftijd 0 - 4 jaar.
Op de locatie in Heeg hebben we 2 groepen, waarvan 1 KDV groep van de leeftijd 0 - 4 jaar en 1 BSO groep van de leeftijd 4 - 12 jaar.

De groepsruimtes zijn gezellig en huiselijk ingericht en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Veiligheid en individuele aandacht staan centraal, zowel voor ons kinderopvang als voor de buitenschoolse opvang.

Kortom er is voldoende ruimte voor de kinderen om zich te ontwikkelen en te ontplooien!

Onze visie
Een kind moet de mogelijkheid hebben zich te kunnen ontplooien bij Yippee. Om een basis te leggen voor ons pedagogisch beleid hebben we uitgangspunten voor verantwoorde opvang geformuleerd. Deze uitgangspunten vormen het kader voor het pedagogisch handelen en het leefklimaat bij Yippee.

Onze uitgangspunten zijn:
- Ieder kind heeft recht op respect. Dit wil zeggen dat het serieus wordt genomen en dat het kind kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid.
- Elk kind is een uniek individu en dient als zodanig te worden geaccepteerd en gewaardeerd.
- Ieder kind heeft de behoefte en het recht zijn mogelijkheden te onderzoeken zodat het zich kan ontwikkelen tot een vrij en zelfstandig mens.
- Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt en weet dat de pedagogisch medewerker beschikbaar is wanneer het kind haar nodig heeft. Daardoor krijgt het kind zelfvertouwen hetgeen leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen, naar een grotere mate van zelfstandigheid.
- Ieder kind heeft de behoefte en het recht op aandacht van een volwassene die in de behoefte van het kind voorziet. Het kind heeft behoefte en recht op voeding, slaap, genegenheid en verzorging.
- Ieder kind heeft individuele aandacht en zorg nodig waarbij het belang van de groep als geheel niet uit het oog verloren wordt. Het individu mag niet lijden onder de groep en de groep mag niet lijden onder het individu.
- Door het oefenen in zelf doen, groeit het zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Maar wanneer dit even niet lukt, moet het kind kunnen terug vallen op iemand die begrip toont en het kind stimuleert iets weer opnieuw te proberen.


Kids
Yippee
Locatie Heeg: KDV & BSO
Tollewei 201
8621 CX Heeg
0515-442223
Inschrijven KDV
Inschrijven BSO
Locatie Sneek: KDV
Keizermantel 443
8607 GK Sneek
0515-781113
Inschrijven KDV