HUISREGELS:

Wij zijn op kdv Yippee zeer flexibel maar stellen wel bepaalde normen en waarden op prijs. Zowel ouders als de leidsters van kdv Yippee dienen zich te houden aan de huisregels die er gelden.

 1. Kinderdagverblijf Yippee is geopend van 7.00 tot 19.00 uur.
  Er zijn flexibele haal en brengtijden ( in overleg met de leiding van het kdv).
  Wij hebben een bepaald dagprogramma en vinden het daarom van belang dat ouders de afgesproken breng- en haaltijden in acht nemen.
 2. Ieder kind tot de leeftijd van 1 jaar die bij kdv Yippee opgevangen wordt krijgt een schriftje, hierin wordt de dag van het kind op het dagverblijf beschreven (slapen, eten, ontwikkeling).
  Wij vinden het ook altijd erg leuk als ouders zelf een stukje schrijven, zodat de leidsters wat meer lezen over hoe het gaat met het kind thuis.
 3. Het is belangrijk dat ouders het inschrijfformulier zo goed mogelijk invullen. De gegevens van het kind, maar vooral ook de gegevens van de ouders en belangrijke telefoonnummers. Het is belangrijk dat ouders in het begin zo duidelijk mogelijk beschrijven wat hun kind wel en/of niet mag/kan.
 4. Veranderingen in de gegevens van het kind dienen direct te worden doorgegeven aan de leidsters van de groep. (huisarts, telefoonnummers, eetpatroon, allergieën)
 5. Het is belangrijk dat wanneer het kind op kdv Yippee verblijft er altijd iemand van de ouders/verzorgers van het kind bereikbaar is. Dit in verband met vragen van de leidsters m.b.t. het kind, ziekte of nood. Zorg er dus voor dat ten alle tijden de juiste telefoonnummers op het dagverblijf aanwezig zijn.
 6. Wanneer het kind door iemand anders dan een van zijn ouders wordt opgehaald, moeten wij daar van te voren van op de hoogte gebracht worden d.m.v. een mail, sms bericht of een telefonische melding. Indien dit niet het geval is zullen de kinderen niet worden meegegeven. Tevens dient u aan te geven of dit eenmalig is of structureel.
 7. Elk kind krijgt zijn eigen bakje met zijn naam. Hierin zitten alleen spullen die toebehoren aan het kind zoals: reserve kleding, speen/knuffel. Check het mandje af en toe op de nog juiste maat van de kleding, het seizoen (zomer/winterkleding).
 8. Zorg dat er altijd reservekleding aanwezig is voor het kind.
 9. Spenen worden door de ouders regelmatig vervangen.
 10. Wanneer het kind sieraden draagt zit daar een bepaald risico aan. Er wordt door de leidsters van de groep wel bekeken of de sieraden een niet te groot risico vormen voor de veiligheid van het kind zelf of de andere kinderen. Tijdens het slapen worden sieraden afgedaan, net als haarelastiekjes en haarspeldjes.
 11. Kinderen hebben liever geen touwtjes/koorden aan kleding en jassen, kinderen kunnen hier tijdens het spelen aan hangen blijven. Leidsters mogen deze bij gevaar verwijderen.
 12. Bij 38ºC koorts dienen wij de ouders te bellen. Dat is een algemene regel. Wel zullen we per kind en per keer bekijken hoe de situatie is. Soms laten we het kind nog even een uurtje spelen of slapen, is de koorts daarna gestegen moet het kind opgehaald worden. Wel zullen we altijd de ouders op de hoogte stellen.
  Soms kan een kind ook zonder koorts niet lekker in zijn vel zitten. Onze leidsters zullen altijd pas na overleg met collega(‘s) en/of leidinggevende beslissen om de ouders te bellen.
 13. Verder houden wij bij ziektes de richtlijnen van de GGD aan. Vragen hierover kan je stellen aan één van de leidsters.
 14. Liever geen speelgoed van huis meenemen, vaak is het geen veilig speelgoed en kunnen de kinderen het moeilijk delen. Wordt er toch speelgoed van thuis meegebracht dan zal de leidster aan de ouder vragen om het weer mee te nemen. Bij verlies of schade is het kinderdagverblijf niet aansprakelijk.
 15. In verband met de hygiëne SCHOENEN UIT in de hal bij het halen en brengen van de kinderen.
 16. Bij ziekte van het kind dient kdv Yippee hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht.
 17. Maxi-cosi’s, autostoeltjes en wandelwagens/buggy’s zo weinig mogelijk achterlaten op het kinderdagverblijf.
 18. Binnen mag niet gerend en gegild worden.
 19. Er wordt niet gerookt op het kinderdagverblijf.
 20. Huisdieren zijn niet toegestaan in het kinderdagverblijf in verband met eventuele allergieën/angsten van de kinderen/leidsters.

Openingstijden:

Sneek:
Ma-Vr 07:00-19.00 uur

Heeg:
Ma-Vr 07:00-19.00 uur

Telefoon:

Sneek:
0515 781113 - 06 43525982

Heeg:
0515 442223 - 06 43525982


tekening